Slide toggle

سنسور تصویر 1.3 مگا پیسل سونی imx225-imx224 با قطر 6.09mm سنسوری از خانواده cmos ها بوده و با

نام تجاری sony Exmor imx224-225 نام گذاری شده است.

این سنسورجدید از کمپانی سونی حساسیت را نسبت به نمونه قبلی ) imx238 (دو برابرافزایش داده است.و با افزایش پیکسل

ها کیفیت تصاویر در نور کم را افزایش داده است و علاوه بر این به دلیل دارا بودن گین 72 دی بی می تواند با کم تر از

0.005 لوکس نوری تصویر دهد .

این سنسورها با ترکیب جدید تکنولوژی WDR (Wide dynmic range ) توانسته حساسیت را در کنار نور مرئی

بهبود دهد.

ویژگی ها :

دو برابر حساسیت بیشتر از محصولات موجود

– به دلیل دارا بودن گین 72 دی بی می تواند با کم تر از 0.005 لوکس نوری تصویر دهد .

– افزایش حساسیت در نزدیکی نور مرئی

– عملکرد جدید WDR )فقط در IMX224 )

– اتصالات چند منظوره ) LVDS و mipi csi2 )

دوربین های دیجیتال برای کاربردهای صنعتی نیاز به تولید تصاویر رنگی با کیفیت بالا دارند )حتی در شب (و این سنسور با حساسیت بسیار بالاحدود دو برابر محصولات موجود) imx 238 ( با اندازه پیکسل های یکسان 3.75 میکرومتر توانسته این

نیاز را برطرف کنند.

علاوه بر این قرار دادن سنسوری با گین 72 دی بی ، عکسبرداری از تصاویر به صورت رنگی و با کیفیت بالا را ممکن می سازد

حتی در محیط هایی با نور بسیار کم (کم تر از 0.005 لوکس نوری )

هم چنین ترکیب با تکنولوژی بهبود بخشیدن حساسیت در کنار نور مرئی سبب شده تا تصاویر با کیفیت بالا در کنار نور مادون قرمز led د اشته باشیم .

Imx 224 از عملکرد WDR DOL (Digital over lap ) استفاده می کند و این عملکرد از روشی که خروجی اطلاعات آن برای 3 فریم با زمان های ذخیره سازی مختلف به صورت خط به خط به جای فریم به فریم استفاده می کند .

Imx 224 , imx 225 سنسورهایی مجهز به سه نوع مختلف از اتصالات خروجی )سریال LVDS ولتاژ پایین ، MPCPI ، Parllel cmos ( برای پاسخگویی به نیازهای مختلف مشتریان است .

سنسور imx 224 LQR :

1edمقایسه IMX224 30,IMX238, (فریم بر ثانیه) :

2edمقایسه تصاویر همزمان با روشن بودن WDR :

3ed

مقایسه تصاویر همزمان با روشن بودن WDR :

4ed

5ed

6ed

7ed

show