Slide toggle

شاسی دستی متعارف CFE-MCPE-C

2-recovered

شاسی دستی متعارف

GFE-MCPE-C یک شاسی دستی متعارف است که به منظور سازگاری با سیستم EN54-11 طراحی و تولید شده است ، که با تمام کنترل پنلهای متعارف گلوبال فایر GFE سازگاری دارد .

یک LED دو رنگه که در هنگام اتصال به کنترل پنل نور سبز رنگ و در هنگام هشدار فلش قرمز از خود ساطع می کند . برای جلوگیری از فشار دادن و فعال کردن شستی که به دو صورت اتفاقی (برخورد شی ناخواسته) و یا به صورت عمد ( شخص از روی عمد در صورتی که هیچ حادثه ای وجود ندارد ) . سطح شاسی گلوبال فایر GFE بوسیله یک طلق شیشه ای پوشانده شده است . این شاسی می تواند به دو حالت عادی و در حالت هشدار باشد که بعد از فعال شدن به سادگی بوسیله یک کلید به حالت اولیه بر می گردد .

show