Slide toggle
vered

ریموت فلاشر LED متعارف گلوبال فایر

GFE – REM – LND – D

این ریموت LED با کلیه دیتکتورهای سیستمهای اعلام حریق متعارف به منظور نشان دادن ، فعال شدن این تجهیزات سازگاری دارد و کار می کند .

شاخصه اصلی این ریموت LED گلوبال فایر قابلیت مشاهده بالای آن است که این کار را بوسیله  LED 2 با کارایی بالا و بازده گسترده ای از ولتاژ عملیاتی از 3/3 تا 10 ولت ماکزیمم ولتاژ مصرفی VMA نحوه اتصال این LED به صورت قطبی می باشد.