Slide toggle

رزولوشن در دوربین های مدار بسته

درک مفهوم رزولوشن سیستمهای نظارت تصویری بسیار سخت و پیچیده است. اگر چه کلمه رزولوشن در معنای عادی و مصطلح ساده است اما در مورد سیستمهای نظارت تصویری و رزولوشن در دوربین های مدار بسته این مفهوم می تواند خیلی متفاوت باشد.

درباره رزولوشن

در زبان انگلیسی و بصورت رایج کلمه رزولوشن به معنای قابلیت نمایش جزئیات یا قابلیت تعیین و تمایز جزئیات است. کلمه رزولوشن در مفهوم به نمایش یا ظهور جزئیات اشاره دارد. برای مثال آیا شما می توانید در جدول تست بینایی پایینترین خطوط را نیز تشخیص دهید؟ آیا دوربین مداربسته به راحتی می تواند چندین خط در کنار یکدیگر را بصورت واضح و متمایز بر روی یک مانیتور نمایش دهد؟ و سوالهایی از این دست به این مفهوم اشاره خواهد داشت.

رزولوشن در واقع یک متریک عملکرد یا واحدی برای تعیین کیفیت خروجی خواهد بود. از گذشته این متریک در سیستمهای نظارت تصویری بعنوان یک پارامتر تعیین کننده و درواقع بعنوان خط کشی برای تعیین کیفیت تصویر خروجی به حساب می آید. رزولوشن دوربین مدار بسته آنالوگ یا بهتر بگوییم رزولوشن تصویر دوربین مداربسته آنالوگ بوسیله خطوطی اندازه گیری و محاسبه می شد و توانایی نمایش خطوط بیشتری در کنار یکدیگر در مانیتور به طبقه بندی دوربین های مداربسته منجر می شد.

p2

اگر شما خطوط بیشتری را مشاهده می کردید یعنی جزئیات بیشتری توسط دوربین مداربسته قابل نمایش می بود و این یعنی بهتر می توانستید جزئیات چهره افراد، پلاک خودرو و .. را تشخیص دهید.

محدودیت اصلی در واقع توانایی تمایز و نمایش تعداد خطوط بود که همیشه باید در یک شرایط نوری ایده آل صورت می گرفت. اما در زیر نور مستقیم خورشید یا نور ضعیف کیفیت و قدرت رزولوشن تفاوت زیادی می کرد و بشدت با افت روبرو می شد. حتی برخی از رزولوشن در دوربین های مدار بسته به مراتب نسبت به بقیه دوربین های مداربسته در این شرایط چالش برانگیز نوری خروجی بدتری داشتند. اگر چه رزولوشن، پارامتری برای تعیین کارایی در اغلب موارد بحساب می آمد ولی در برخی موارد یا شرایط قابل استناد نیست.

رزولوشن یا تعداد پیکسل تصویر

این سالها با گرایش به سمت سیستمهای نظارت تصویری تحت شبکه، شرکتها براحتی می توانند کیفیت خروجی تصویر را محاسبه کنند. البته معنای رزولوشن در دوربین های مدار بسته به سمت دیگری شیفت داده می شود. در این دوره رزولوشن برابر است با تعداد پیکسلهای فیزیکی که یک سنسور می تواند داشته باشد.

Un23d-3

پیکسل تعیین کننده پتانسیل با القوه است و کیفیت را تعیین نمی کند!

درواقع پیکسل شرط لازم است و کافی نیست اما کیفیت شرط لازم و کافی است! فلسفی است اما راحت تر بگوییم، مثلا اگر چه ماشین پراید هم می تواند با 180 کیلومتر در ساعت حرکت کند اما با چه کیفیتی و در چه شرایط ایده آلی؟!

بدون داشتن حداقلهایی در تعداد پیکسلهای تصویر یک ناحیه یا هدف در صحنه،قطعا نمی توان تصویر خوبی داشت، اما داشتن میزان بسیار زیاد پیکسل در تصویر هم تضمینگر تصاویر عالی نخواهد بود.

show