Slide toggle
نحوه ی نصب دتکتور دودی

دیتکتورهای سیستم متعارف گلوبال فایر GFE

GFE – C

سریهای   GFE – C دیتکتورهای متعارف گلوبال فایر، با تطابق با لا با سایر تجهیزات کنترل پنلهای متعارف طراحی شده است  .

مطابق استاندارد 5,7 – EN54 و دارای تائیدیه DIFT از  CPD Compliancc ، سری دیتکتورهای GFE – C در انواع دیتکتورهای دودی ، حرارتی و ترکیبی دود و حرارت گلوبال فایر موجود می باشد .

– LED دوتایی برای قابلیت مشاهده 360 درجه

– سیستم پیشرفته

– نصب و راه اندازی آسان سیستم اعلام حریق گلوبال فایر

– دارای پوشش نیمه براق

– سنسور بخش مرکزی دیتکتور به دو صورت دیتکتورهای متعارف GFE Base یا Deep Base می باشد .