Slide toggle

در دتکتور دودی موتوردار پرتوی 5000 به صورت INFERARED انعکاسی خود تنظیم می باشد که می توان از دو چشم برای هر واحد کنترل استفاده نمود که باعث کاهش هزینه و صرفه جویی در وقت می شود. به علاوه هر سیستم بیم دتکتور دارای رله فالت و حریق می باشد.

ویژگی های بیم دتکتور FIRE RAY به شرح زیر می باشد :

1- استفاده از دو دتکتور برای یک واحد کنترل

2- هر دتکتور قابل تنظیم برای فاصله 8 تا 100 متر

3- رله حریق و فالت برای هر دتکتور

4- تنظیمات سریع و اتوماتیک پرتو

5- جبران سازی آلودگی و حرارت

6- کنترل گر سیستم

7- مطابق با استاندارد های UL268 , EN54

فایل PDF

show